OUR TEAM

Shankhajeet Taran

Uddipan Dey

Debdutta Das

Soumyadeep De

Ranit Ghosh

Soumita Roy

Joydeep Biswas

Souresh Banerjee

Soumyadeep Biswas

Nitasha De

Diya Chowdhury

Kaustabh Nag

Sayan Pal

Neloy Kar

Trisita Banerjee

Urnisha Ganguly

Kaustuv Dey

Utpal Sinha

Debangshu Chakraborty

Abir lal Ghosh

Sayanti Seal

Soumadiptya Saha

Akanksha Choudhary

Biswajit Paul

Soumyadeep Das

Rittik Chakrabarty

Sayan Dey

Tiyas Das

Amlan Mukherjee

Jesmine Molla

Shreya Mukherjee

Akash Halder

Monomita Pal

Rayna Guha

Esha Roy

Bharat Bardia

Suvojit Das

Anish Sil

Ajoy Das

Soham Mitra

Indronil Koley

Tamal Dolui

Swarnab Das

Sarnendu Dutta

Abhishek Kar

Subrata Ghosh

Samojit Paul

Sanjukta Pramanik

Iqbal Ahammed

Sourav Ghosh

Soumyajit Paul

Kunal Mukherjee

Taniya Sarkar

Arif Ali

Md Sakib Alam

Ayanava Chakraborty

Bhaskar Mukhopadhyay

Sudip Purakyet

Uttam Kumar Paul

Saheli Ghosh

Indranil Basu

Chandrani Dutta

Anirban Kumar

Suraj Kumar Ghosh